Atrasti 3 rezultāti

lauku socioloģija

socioloģijas nozare, kura pēta socioloģiskus jautājumus, tos saistot ar lauku kontekstu; visbiežāk lauki (rurāla vide) tiek interpretēti, tos pretstatot pilsētai (urbānai videi)

Atjaunots 2024. gada 5. februārī, Miķelis Grīviņš

izglītības socioloģija

socioloģijas apakšnozare, kurā tiek analizēta mikrolīmeņa, mezolīmeņa un makrolīmeņa sociālo procesu ietekme uz izglītības rezultātiem

Atjaunots 2024. gada 6. martā, Miķelis Grīviņš