617 demogrāfiskais optimums - Nacionālā enciklopēdija