617 vides aizsardzības politika un institūcijas Latvijā - Nacionālā enciklopēdija