617 invazīvās augu sugas Latvijā - Nacionālā enciklopēdija