617 neoklasiskais reālisms, starptautiskās politikas pētniecībā - Nacionālā enciklopēdija