Atrasti 9 rezultāti

cilvēktiesības

Saskaņā ar 1948. gadā pieņemtās
Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO; United Nations) Vispārējās cilvēktiesību deklarācijas (Universal Declaration of Human Rights) 1. pantu visi cilvēki piedzimst brīvi un vienlīdzīgi savā cieņā un tiesībās. Viņiem ir saprāts un sirdsapziņa, un viņiem citam pret citu jāizturas brālības garā.

Atjaunots 2023. gada 28. martā, Ineta Ziemele

valsts izbeigšanās

Starptautisko tiesību galvenais subjekts ir valsts, un šīs tiesību sistēmas mērķis ir valstu nepārtrauktas pastāvēšanas, proti, valstu nepārtrauktības, nodrošināšana. Taču, iestājoties zināmiem apstākļiem, var tikt konstatēta valsts pastāvēšanas izbeigšanās, proti, valsts izbeigšanās. Starptautisko tiesību attīstību raksturo centieni nonākt pie vienotas izpratnes par to, kā objektīvi konstatēt valsts izbeigšanos atbilstoši starptautisko publisko tiesību vispārējiem principiem.

Atjaunots 2023. gada 28. decembrī, Ineta Ziemele

valsts izbeigšanās

valsts nepārtrauktība

valsts nepārtrauktība jeb turpinātība ir
starptautisko tiesību jēdziens, ar kuru apzīmē tādas situācijas starptautiskajā politikā, kad valsts pastāvēšana ir apdraudēta vai ir strīds divu vai vairāku valstu starpā par tās tālāku pastāvēšanu, taču atsevišķu starptautisko tiesību principu un normu darbības rezultātā valsts nepārtraukta pastāvēšana tiek uzturēta spēkā pat kā juridiska fikcija līdz brīdim, kad rodas iespēja atrisināt strīdu

Atjaunots 2023. gada 14. jūlijā, Ineta Ziemele

valsts nepārtrauktība

Eiropas Savienības tiesības

jauna veida
tiesību sistēma Eiropā ar tikai tai raksturīgām īpašībām, tās konstitucionālo ietvaru un tās pašas nodibinātajiem principiem, īpaši izstrādātu institucionālo struktūru, kā arī pilnīgu juridisko normu kopumu, kas nodrošina tās darbību

Atjaunots 2023. gada 14. novembrī, Ineta Ziemele

Eiropas Savienības tiesības

Baltic Yearbook of International Law

vienīgais triju Baltijas valstu
tiesību zinātnieku kopīgi gatavotais ikgadējais starptautiskais juridiskais izdevums angļu valodā, kurā tiek publicēti zinātniskie pētījumi starptautisko tiesību un Eiropas tiesību jomā

Atjaunots 2023. gada 16. oktobrī, Ineta Ziemele

Baltic Yearbook of International Law

Latvijas valsts nepārtrauktība

juridisks koncepts, kas apraksta un pamato to, ka
Latvija kā valsts ir turpinājusi pastāvēt nepārtraukti kopš tās proklamēšanas 18.11.1918.; Latvijas konstitucionālajās tiesībās valsts nepārtrauktības princips ir daļa no Satversmes negrozāmā kodola satura

Atjaunots 2023. gada 17. jūlijā, Ineta Ziemele

Latvijas valsts nepārtrauktība

starptautiskās tiesības

tiesību sistēma, kas nodrošina strukturētu starptautisko attiecību dalībnieku mijiedarbību kopējo mērķu sasniegšanā

Atjaunots 2024. gada 21. februārī, Ineta Ziemele

starptautiskās tiesības