Atrasti 13 rezultāti

multikulturālisms

politika, kuras mērķis ir saglabāt un attīstīt
kultūras atšķirības vienā valstī un pasaulē kopumā, kā arī teorija un ideoloģija, kura pamato šādu politiku. Socioloģijā un politikas zinātnē šis termins bieži tiek lietots kā sinonīms jēdzieniem “atšķirību politika”, “identitātes politika”, “atzīšanas politika”.

Atjaunots 2022. gada 5. decembrī, Vladislavs Volkovs

racionālās izvēles teorija

teorija, kas
socioloģijā analizē svarīgāko pazīmju kopumu, kas palīdz izskaidrot cilvēku sociālās uzvedības viena vai otra varianta priekšrocības, balstoties uz viņu individuālajām un grupas interesēm situācijā, kad pastāv dažādas iespējas un ierobežojumi sociālajā vidē

Atjaunots 2024. gada 6. martā, Vladislavs Volkovs

Emils Dirkems

franču sociologs un filozofs, kas kopā ar
Maksu Vēberu (Max Weber) tiek uzskatīts par socioloģijas kā patstāvīgas zinātnes pamatlicēju

Atjaunots 2024. gada 6. martā, Vladislavs Volkovs

diskusija par multikulturālismu

politika, teorija un ideoloģija, kas vērsta uz
kultūras atšķirību saglabāšanu un attīstību. Dažādās sociālajās zinātnēs, galvenokārt socioloģijā, sociālajā filozofijā, diskusija par multikulturālismu norisinās kopš 20. gs. pēdējās trešdaļas.

Atjaunots 2024. gada 25. aprīlī, Vladislavs Volkovs