Atrasti 7 rezultāti

politoloģija Latvijā

Politoloģija, arī politikas zinātne, pēta sabiedrības politisko dzīvi.
Latviešu valodā abi nosaukumi uzskatāmi par sinonīmiem.

Atjaunots 2023. gada 15. novembrī, Ivars Ījabs

politoloģija Latvijā

nacionālisms, ideoloģija

ideoloģija, kuras centrā ir nācijas
tiesības neatkarīgi pārvaldīt sevi, visbiežāk – noteiktā teritorijā

Atjaunots 2023. gada 21. novembrī, Ivars Ījabs