Atrasti 5 rezultāti

Jersikas zeme

teritoriāla pilsnovadu savienība Austrumlatvijā,
latgaļu apdzīvotā teritorijā; 13. gs. rakstītajos avotos apzīmēta kā regnum Gerceke, zinātniskajā literatūrā saukta par karaļvalsti, valsti, kņazisti, valstisku veidojumu, novadu konfederāciju.

Atjaunots 2023. gada 28. septembrī, Antonija Vilcāne

Kokneses pilskalns

nocietināta
dzelzs laikmeta dzīvesvieta ar 13.–17. gs. mūra pils paliekām. Atrodas Kokneses novada Kokneses pagastā, Kokneses parkā; Kokneses novada domes īpašums.

Atjaunots 2023. gada 13. oktobrī, Antonija Vilcāne

Kokneses pilskalns

Kokneses zeme

latgaļu un sēļu apdzīvots novads pie Daugavas 12. un 13. gs. sākumā, rakstītajos avotos apzīmēts kā valsts (regnum) ar valdnieku Vetseki (latīniski saukts rex Vetseke de Kukonoyse, Wetseke, Vesceka vai regulus Vetseke) priekšgalā

Atjaunots 2024. gada 4. martā, Antonija Vilcāne

Kokneses zeme

Jersikas pilskalns

sena nocietināta dzīvesvieta
Daugavas labajā krastā, Līvānu novada Jersikas pagastā pie Pilskalna mājām, ap 10 km uz dienvidiem no Līvānu pilsētas, netālu no šosejas Rīga–Daugavpils. Atrodas privātīpašumā.

Atjaunots 2024. gada 5. aprīlī, Antonija Vilcāne

Jersikas pilskalns

latgaļi

baltu sentauta, kurai bija noteicošā loma latviešu tautas etnoģenēzes procesos 13.–16. gs.; ar etnonīmu saistīta vārdu “latvieši” un “latgalieši” cilme; latgaļi devuši nosaukumu Latvijas valstij un etnogrāfiskajam Latgales novadam; Latvijas sarkanbaltsarkanais karogs darināts, pamatojoties uz Cēsu latgaļu karoga aprakstu Atskaņu hronikā (Livländische Reimchronik, 13. gs. beigas/14. gs. sākums)

Atjaunots 2024. gada 16. aprīlī, Antonija Vilcāne

latgaļi