Atrasti 7 rezultāti

starptautiskā politiskā ekonomika

starptautiskās politikas apakšnozare, kurā pēta politisko un ekonomisko procesu mijiedarbību valstu attiecībās

Atjaunots 2024. gada 8. februārī, Kārlis Bukovskis

keinsisms, politiskajā ekonomikā

politiskās ekonomikas idejiskā skola un sociālekonomisko procesu analīzes metode, kas pēta valsts fiskālo un monetāro rīku lomu ekonomiskās attīstības procesā kapitālisma sistēmā

Atjaunots 2022. gada 30. novembrī, Kārlis Bukovskis

ekonomiskā marksisma skola, politiskajā ekonomikā

politiskās ekonomikas teorētiskā skola un sociālekonomisko procesu analīzes metode, kas pēta politisko šķiru savstarpējās attiecības ekonomisko resursu un procesu kontekstā

Atjaunots 2023. gada 10. novembrī, Kārlis Bukovskis

neoklasiskā ekonomiskā liberālisma skola, politiskajā ekonomikā

politiskās ekonomikas idejiskā skola un sociālekonomisko procesu analīzes metode, kas pēta valsts lomu starptautiskajā tirdzniecībā un ekonomiskajā politikā

Atjaunots 2022. gada 20. decembrī, Kārlis Bukovskis

ekonomiskā nacionālisma teorētiskā skola, politiskajā ekonomikā

politiskās ekonomikas teorētiskā skola, kas pievēršas valsts instrumentu ietekmes nodrošināšanai starptautiskās tirdzniecības un ekonomiskās politikas vadīšanai

Atjaunots 2023. gada 26. decembrī, Kārlis Bukovskis

klasiskā ekonomiskā liberālisma idejiskā skola, politiskajā ekonomikā

politiskās ekonomikas idejiskā skola un sociālekonomisko procesu analīzes metode, kas pēta tirgus lomu starptautiskajā ekonomikā un valstu ekonomiskajā politikā

Atjaunots 2024. gada 15. aprīlī, Kārlis Bukovskis