Atrasti 8 rezultāti

Grobiņas pilskalns

dzelzs laikmeta nocietināta dzīvesvieta Ālandes upes labajā krastā, Grobiņas pilsētas centra dienvidrietumu daļā, pašvaldībai piederošā īpašumā

Atjaunots 2024. gada 24. janvārī, Elīna Guščika

Grobiņas pilskalns

Slates senkapi

agrā
dzelzs laikmeta otrās puses un vidējā dzelzs laikmeta pirmās puses kapu uzkalniņu vieta ar vairākām atsevišķām uzkalniņu grupām; atrodas Jēkabpils novada Rubenes pagasta Slates silā, aptuveni 1,5–4 km uz rietumiem no Ilūkstes–Bebrenes–Biržu ceļa, a/s “Latvijas valsts meži” teritorijā.

Atjaunots 2023. gada 26. jūnijā, Elīna Guščika

Slates senkapi

Rubiķu sila senkapi

dzelzs laikmeta kapu uzkalniņu vieta, atrodas Jēkabpils novada Rubenes pagasta Rubiķu silā, aptuveni 450 m uz ziemeļaustrumiem no Rubiķu kapsētas, a/s “Latvijas valsts meži” teritorijā

Atjaunots 2023. gada 26. jūnijā, Elīna Guščika

Rubiķu sila senkapi

Mežītes senkapi

vēlā
dzelzs laikmeta līdzeno skeletkapu vieta Talsu novada Laucienes pagastā pie Mucenieku un Tiltiņu mājām privātīpašumā esošā teritorijā; senkapi ir Mežītes arheoloģiskā kompleksa daļa, situēti nelielā pakalnā aptuveni 70 m uz ziemeļiem no Mežītes pilskalna

Atjaunots 2023. gada 26. jūnijā, Elīna Guščika

Mežītes senkapi

Ķoderu pilskalns

dzelzs laikmeta nocietināta dzīvesvieta Ogres novada Suntažu pagastā aptuveni 400 m uz dienvidiem no Ķoderu mājām un 300 m uz dienvidrietumiem no Dēliņu mājām starp Mazās Juglas upi un ceļu Rīga–Ērgļi; atrodas privātīpašumā

Atjaunots 2023. gada 9. jūlijā, Elīna Guščika

Ķoderu pilskalns

Īles meža senkapi

agrā
dzelzs laikmeta kapu uzkalniņu vieta Dobeles novada Zebrenes pagastā pie Janku mājām, a/s “Latvijas valsts meži” teritorijā. Senkapi situēti nelielā pacēlumā ap 500 m uz ziemeļiem no Lielā Vipēža ezera un ap 150 m uz dienvidiem no Mellīša (Janku) ezeriņa.

Atjaunots 2024. gada 12. februārī, Elīna Guščika

Īles meža senkapi

Īles Gailīšu senkapi

agrā
dzelzs laikmeta un vidējā dzelzs laikmeta sākuma kapu uzkalniņu vieta Dobeles novada Īles pagastā, aptuveni 700 m uz ziemeļrietumiem no Dobeles–Īles–Auces ceļa un 1 km uz rietumiem no Īles centra, privātīpašumā esošā teritorijā

Atjaunots 2024. gada 3. maijā, Elīna Guščika

Īles Gailīšu senkapi