Atrasti 11 rezultāti

protestantisms

kristietības kopienas, kuras saista savu izcelsmi, teoloģiju vai praksi ar vienu no vēsturiskās 16. gs. reformācijas gaitā dzimušām kristīgām tradīcijām un tās pārstāvju idejām

Atjaunots 2023. gada 11. aprīlī, Valdis Tēraudkalns, Ņikita Andrejevs

protestantisms

Bībele

kristietības galvenais autoritatīvu tekstu krājums

Atjaunots 2023. gada 10. oktobrī, Valdis Tēraudkalns, Ņikita Andrejevs

Bībele

reformāti

protestantisma novirziens, kas veidojies 16. gs. Žana Kalvina (Jean Calvin) un citu Reformācijas laikmeta teologu ietekmē un vieno vairākas neatkarīgas kristietības tradīcijas

Atjaunots 2024. gada 19. janvārī, Ņikita Andrejevs

pestīšana

kristīgajā
teoloģijā centrālais Kristus (Dieva dēla) darbs cilvēces labā; tas glābj no grēka un tā sekām – nāves un mūžīgas šķirtības no Dieva

Atjaunots 2024. gada 15. janvārī, Ņikita Andrejevs

reliģija

jēdziens, ar ko tiek apzīmētas
kultūras sistēmas

Atjaunots 2024. gada 20. martā, Ņikita Andrejevs

reliģija

teoloģija

akadēmiska disciplīna, kas paredz vēsturiskas, sistemātiskas un metodoloģiskas refleksijas par
kristietību (vai citas reliģijas) akadēmiskajā kontekstā (universitātē vai konfesionālajā mācību iestādē)

Atjaunots 2024. gada 5. aprīlī, Ņikita Andrejevs

teoloģija