Atrasti 10 rezultāti

Pakts par bērnu tiesībām islāmā

starptautisks līgums, kas nosaka bērnu
tiesību aizsardzības standartu, ņemot vērā un veicinot islāma ticību

Atjaunots 2023. gada 22. decembrī, Māris Burbergs

Āfrikas Cilvēku un tautu tiesību harta

starptautisks
cilvēktiesību līgums

Atjaunots 2023. gada 24. martā, Māris Burbergs

Āfrikas Cilvēku un tautu tiesību komisija

starptautiska reģionālā
cilvēktiesību aizsardzības institūcija

Atjaunots 2023. gada 11. decembrī, Māris Burbergs

Āfrikas Cilvēku un tautu tiesību komisijas īpašie mehānismi

Āfrikas Cilvēku un tautu tiesību komisijas struktūrvienības, kas veic novērošanas, izpētes un ziņošanas funkcijas par specifiskiem cilvēktiesību jautājumiem un atbalsta komisiju tās darbā

Atjaunots 2023. gada 11. decembrī, Māris Burbergs

Āfrikas Cilvēku un tautu tiesību tiesa

starptautiska reģionālā
cilvēktiesību tiesa

Atjaunots 2023. gada 8. decembrī, Māris Burbergs

Āfrikas Bērnu tiesību un labklājības harta

starptautisks līgums, kas nosaka bērnu
tiesību aizsardzības standartu Āfrikā

Atjaunots 2023. gada 26. janvārī, Māris Burbergs

Āfrikas Bērna tiesību un labklājības ekspertu komiteja

starptautiska reģionālā
cilvēktiesību aizsardzības institūcija

Atjaunots 2023. gada 8. decembrī, Māris Burbergs

Kairas islāma cilvēktiesību deklarācija

dokuments, kas nosaka vadlīnijas
cilvēktiesībās Islāma sadarbības organizācijas (Organisation of Islamic Cooperation) dalībvalstīm

Atjaunots 2023. gada 23. novembrī, Māris Burbergs

Arābu cilvēktiesību harta

starptautisks līgums, kas nosaka
cilvēktiesību aizsardzības standartu arābu valstīs, ņemot vērā arābu valstu kultūru un islāma reliģiju

Atjaunots 2023. gada 23. novembrī, Māris Burbergs

Arābu cilvēktiesību komiteja

starptautiska reģionālā
cilvēktiesību aizsardzības institūcija, kas uzrauga tiesību ievērošanu, kas noteiktas Arābu cilvēktiesību hartā (Arab Charter on Human Rights)

Atjaunots 2023. gada 23. novembrī, Māris Burbergs