Atrasti 3 rezultāti

privātās tiesības

tiesību apakšnozare, kas aptver gan civiltiesību subjektu savstarpējās tiesiskās attiecības, gan viņu veiktās tiesiski nozīmīgās darbības ar civiltiesību objektiem un tiek dalīta trijās atsevišķās tiesību apakšnozarēs: civiltiesībās, tirdzniecības tiesībās jeb komerctiesībās un starptautiskajās privāttiesībās

Atjaunots 2023. gada 9. septembrī, Vadims Mantrovs

privātās tiesības

Latvijas Republikas 1937. gada Civillikums

privāto tiesību kodifikācija, kas satur sistematizētu vispārīgu Latvijas privāto tiesību (pamatā – civiltiesību) regulējumu. Šajā kodifikācijā ietverto regulējumu papildina vai atsevišķos gadījumos ierobežo speciālās tiesību normas citos normatīvajos aktos.

Atjaunots 2024. gada 22. aprīlī, Vadims Mantrovs

Latvijas Republikas 1937. gada Civillikums