Atrasti 6 rezultāti

Vilhelms fon Humbolts

filozofs, filologs, valodu pētnieks, valodas filozofijas un
vispārīgās valodniecības pamatlicējs, valstsvīrs, diplomāts, izglītības reformators; Vilhelma Humbolta valodas koncepcija sekmēja turpmāko lingvistiskās domas, vispārīgās valodniecības un jaunu virzienu – strukrurālisma un ģeneratīvisma – attīstību

Atjaunots 2023. gada 5. septembrī, Sarma Kļaviņa

Vilhelms fon Humbolts

Ferdināns de Sosīrs

valodnieks, kas deva jaunu teorētisko pamatu, būtiski ietekmēja un bagātināja
vispārīgās valodniecības un indoeiropeistikas attīstību 20. gs., ietekmes ziņā pielīdzināms Nikolajam Kopernikam (Nicolaus Copernicus) un Albertam Einšteinam (Albert Einstein)

Atjaunots 2023. gada 22. februārī, Sarma Kļaviņa

Ferdināns de Sosīrs

“Latviešu valodas vārdnīca” (1923)

ir unikāla vispārējā
latviešu valodas zinātniskā vārdnīca, kuru 19. gs. 80. gados sāka veidot Kārlis Mīlenbahs, turpmāk rediģēja, papildināja un pabeidza Jānis Endzelīns un Edīte Hauzenberga-Šturma

Atjaunots 2023. gada 5. oktobrī, Sarma Kļaviņa

Lettische Grammatik

Zinātniskā gramatika, kurā
Jānis Endzelīns devis augstvērtīgu latviešu valodas aprakstu, lietojot salīdzināmi vēsturisko un aprakstošo metodi. Tā ir pirmā baltu valodu salīdzināmā gramatika, baltu salīdzināmi vēsturiskās valodniecības stūrakmens.

Atjaunots 2024. gada 15. februārī, Sarma Kļaviņa