Atrasti 6 rezultāti

Halštates kultūra

Rietumeiropas un Centrāleiropas agrā
dzelzs laikmeta kultūra 800.–450. gadā p. m. ē.

Atjaunots 2023. gada 17. jūlijā, Guntis Zemītis

Halštates kultūra

sēļi

baltu sentauta, kura piedalījusies mūsdienu latviešu un lietuviešu etnoģenēzē

Atjaunots 2023. gada 22. decembrī, Guntis Zemītis

sēļi

Jānis Apals

arheologs, vēsturnieks,
zemūdens arheoloģijas un eksperimentālās arheoloģijas aizsācējs Latvijā, Āraišu ezermītnes pētnieks un restaurācijas projekta līdzautors, ezermītnes celtniecības zinātniskais vadītājs

Atjaunots 2023. gada 7. decembrī, Guntis Zemītis

Jānis Apals

dzelzs laikmets

cilvēces vēsturiskās attīstības trešais posms (akmens laikmets,
bronzas laikmets, dzelzs laikmets), pēdējais lielais aizvēstures periods

Atjaunots 2024. gada 21. martā, Guntis Zemītis

zemgaļi

baltu sentauta, kas devusi būtisku ieguldījumu mūsdienu latviešu un lietuviešu etnoģenēzē

Atjaunots 2024. gada 4. aprīlī, Guntis Zemītis

zemgaļi