Atrasti 7 rezultāti

vizualizācija, datorzinātnē

cilvēkcentrētas datorikas apakšnozare, kas pēta to, kā datus, informāciju un zināšanas pārveidot vizuālā formā. Vizualizācija ir arī šī procesa rezultāts. Ar vizualizāciju palīdzību var ātri un efektīvi uztvert lielu datu apjomu un atklāt tajos slēptas jēgpilnas struktūras, modeļus un tendences.

Atjaunots 2023. gada 22. decembrī, Jurģis Šķilters, Liene Viļuma

vizualizācija, datorzinātnē