617 Āfrikas Cilvēku un tautu tiesību harta - Nacionālā enciklopēdija