Atrasti 42 rezultāti

protestantisms

kristietības kopienas, kuras saista savu izcelsmi, teoloģiju vai praksi ar vienu no vēsturiskās 16. gs. reformācijas gaitā dzimušām kristīgām tradīcijām un tās pārstāvju idejām

Atjaunots 2023. gada 11. aprīlī, Valdis Tēraudkalns, Ņikita Andrejevs

protestantisms

Bībele

kristietības galvenais autoritatīvu tekstu krājums

Atjaunots 2023. gada 10. oktobrī, Valdis Tēraudkalns, Ņikita Andrejevs

Bībele

baptisms

protestantisma novirziens, kas veidojies 16. un 17. gs. un praktizē pieaugušo kristīšanu, pilnībā iegremdējot ūdenī

Atjaunots 2023. gada 27. oktobrī, Valdis Tēraudkalns

baptisms

metodisms

protestantisma novirziens, kas Anglijā 18. gs. radies, atdaloties no anglikānisma

Atjaunots 2023. gada 1. decembrī, Valdis Tēraudkalns

Jaunā Derība

Jaunā Derība ir autoritatīvu tekstu kopums
kristietībā un viena no Bībeles pamatdaļām, kas sākumā tika sarakstīta koinē (grieķu valodas paveidā)

Atjaunots 2024. gada 15. janvārī, Valdis Tēraudkalns