Atrasti 4 rezultāti

savstarpējās atkarības liberālisms, starptautisko attiecību pētniecībā

starptautiskās politikas teorija, kurā dominē uzskats, ka globalizācija padara valstis vairāk atkarīgas vienu no otras ekonomikas jomā un jutīgas uz citu aktoru piedzīvotām izmaiņām, tādējādi samazinot konflikta iespējamību starptautiskajā sistēmā to pieaugošo izmaksu seku dēļ

Atjaunots 2024. gada 5. februārī, Elīna Vrobļevska

neoliberālais institucionālisms, starptautisko attiecību pētniecībā

starptautiskās politikas teorija, kurā pēta, kā starptautiskās organizācijas un institūcijas sekmē sadarbību starp valstīm

Atjaunots 2024. gada 5. februārī, Elīna Vrobļevska

socioloģiskais liberālisms, starptautisko attiecību pētniecībā

starptautiskās politikas teorija, kurā tiek pētītas attiecības starp cilvēkiem, grupām un organizācijām dažādās valstīs

Atjaunots 2024. gada 12. februārī, Elīna Vrobļevska

republikāniskais liberālisms, starptautisko attiecību pētniecībā

starptautiskās politikas teorija, kuras pamatpieņēmums balstās uz premisu, ka liberālas valstis neiesaistās bruņotos konfliktos viena ar otru

Atjaunots 2024. gada 23. februārī, Elīna Vrobļevska