Atrasti 6 rezultāti

sabiedrības pārvalde

izpildvaras administratīvais aparāts un iestāžu kopums, kas aptver nacionālo, reģionālo un vietējo līmeni un kurā notiek publisko rīcībpolitiku izstrāde un ieviešana, publisko pakalpojumu definēšana un sniegšana; r
īcībpolitika ir rīcības plāns, redzējums vai rīcības virziens konkrētas tautsaimniecības nozares attīstībai, kas parasti apstiprināts valdībā un/vai parlamentā un kas pēc tam tiek ieviests ar sabiedrības pārvaldes iestāžu palīdzību

Atjaunots 2023. gada 17. martā, Iveta Reinholde

sabiedrības pārvalde

valsts pārvalde Latvijā

izpildvaras administratīvais aparāts un iestādes kopums, kas aptver nacionālo, reģionālo un vietējo līmeni un kurā notiek publisko
rīcībpolitiku izstrāde un ieviešana, publisko pakalpojumu definēšana un sniegšana

Atjaunots 2023. gada 16. novembrī, Iveta Reinholde, Edvīns Danovskis

valsts pārvalde Latvijā

jaunā publiskā vadība

teorija par privātā sektora vadības elementu izmantošanu
publiskajā pārvaldē un publiskajā sektorā kopumā

Atjaunots 2023. gada 4. oktobrī, Iveta Reinholde