Atrasti 15 rezultāti

muzikoloģija Latvijā

mākslas zinātņu apakšnozare, kas pēta visas
mūzikas teorijas un prakses izpausmes

Atjaunots 2022. gada 28. decembrī, Jānis Torgāns

muzikoloģija Latvijā

Ludvigs van Bēthovens

vācu mūziķis, Vīnes klasicisma virsotne un tilts uz romantisma stilu
mūzikā, komponists, pianists, diriģents, pedagogs

Atjaunots 2023. gada 19. oktobrī, Jānis Torgāns

Ludvigs van Bēthovens

Jozefs Haidns

austriešu mūziķis, Vīnes klasicisma pamatlicējs, simfonijas, sonātes un
stīgu kvarteta žanru klasisko paraugu izveidotājs, jaunas, demokrātiskākas mūzikas valodas meistars, komponists, diriģents, pianists, pedagogs

Atjaunots 2024. gada 1. februārī, Jānis Torgāns

Jozefs Haidns

Roberts Šūmanis

vācu mūziķis – komponists, diriģents,
mūzikas kritiķis un izdevējs, sabiedriskais darbinieks – izcils romantisma virziena ziedu laika pārstāvis, jauno estētisko pozīciju veidotājs un kopējs (programmatisms, miniatūru cikli, laikmetiskās poēzijas tulkojums skaņu valodā); dinamiska personība ar kaismīgu patosu gan skaņdarbos, gan rakstos, gan sociālās izpausmēs

Atjaunots 2023. gada 4. jūnijā, Jānis Torgāns

Johanness Brāmss

vācu komponists, pianists un diriģents, nozīmīga
kultūras figūra pasaules mērogā, vācu mūzikā pozitīvs antipods, līdzsvarojums iepretī jaunās vācu skolas centieniem

Atjaunots 2023. gada 6. oktobrī, Jānis Torgāns

Johanness Brāmss