Atrasti 6 rezultāti

līdzdalīgais novērojums

kvalitatīvo datu ieguves metode sociālajās zinātnēs (īpaši
antropoloģijā un socioloģijā); tā pētniekam ļauj izzināt cilvēku uzvedību, rīcības motīvus, vērtības, dzīvesveidu un citus sociālās dzīves aspektus pētāmās sociālās vides (grupas, kopienas, organizācijas u. c.) dabiskos apstākļos, novērojot un līdzdarbojoties tās ikdienas aktivitātēs

Atjaunots 2023. gada 13. janvārī, Līga Paula