617 atomu un molekulu fizika - Nacionālā enciklopēdija