617 “Rīga”, Jāņa Poruka romāns - Nacionālā enciklopēdija