617 Latvijas teritorijas iekļaušana cariskajā Krievijā - Nacionālā enciklopēdija