617 baroks, tēlotājā mākslā - Nacionālā enciklopēdija