Atrasti 10 rezultāti

viltus ziņas

apzināti radīta melīga, maldinoša, nepatiesa informācija, kas pēc formas un satura atgādina
žurnālistikā izmantotu jaunumu pasniegšanas veidu, radot iespaidu, ka tā ir sabiedriski nozīmīga, patiesa, faktos balstīta informācija

Atjaunots 2023. gada 14. novembrī, Anda Rožukalne

viltus ziņas

mediju socioloģija

viens no
socioloģijas zinātnes virzieniem. Tās uzmanības centrā ir mediju un sociālo attiecību izpēte, analizējot mediju satura ietekmes un mediju tehnoloģiju attīstības saistību ar sabiedrības izmaiņām, mediju organizāciju ietekmi uz mediju saturu, mediju profesionāļu identitātes veidošanos un profesionālās vides stāvokli.

Atjaunots 2024. gada 26. februārī, Anda Rožukalne

Latvijas Centrālā padome

latviešu politiķu izveidota nelegāla pretošanās kustības organizācija, lai panāktu 1922. gada
Satversmē balstītas neatkarīgas un demokrātiskas Latvijas valsts faktiskās suverenitātes atjaunošanu; dibināta 13.08.1943. Rīgā, darbību pārtraukusi trimdā – 1950. gadā Vācijā un 1951. gadā Zviedrijā

Atjaunots 2024. gada 5. aprīlī, Uldis Neiburgs

Latvijas Centrālā padome

Egils Levits

latviešu jurists, politologs, politiķis,
Latvijas Valsts prezidents (08.07.2019.–08.07.2023.)

Atjaunots 2023. gada 21. augustā, Odita Krenberga

Egils Levits

medijpratība

plaša spektra starpdisciplināru zināšanu, prasmju un
kompetenču kopums, kas nepieciešams, lai kritiski izvērtētu un radītu mediju saturu analogā un digitālā vidē

Atjaunots 2024. gada 7. martā, Alnis Stakle