Atrasti 11 rezultāti

algebra

matemātikas nozare, kas pēta algebriskas sistēmas, – kopas, kurās uzdotas kādas operācijas ar šīs kopas elementiem vai attiecības starp tiem. Tā izzina gan konkrētas sistēmas, gan dažādus sistēmu tipus, gan šīm sistēmām kopīgus vispārīgus jautājumus

Atjaunots 2023. gada 1. februārī, Jānis Cīrulis

algebra

diskrētā matemātika

matemātikas nozaru kopums, kas pēta matemātiskas struktūras, kam pamatā ir cits no cita nošķirti objekti jebkurā galīgā vai sanumurējamā skaitā

Atjaunots 2023. gada 27. oktobrī, Jānis Cīrulis

diskrētā matemātika

kombinatorika

diskrētās matemātikas apakšnozare, kas interesējas par jebkāda viena veida galīgu diskrētu konfigurāciju uzbūvi, eksistenci, skaitīšanu, veidošanas algoritmiem, arī optimizēšanu

Atjaunots 2023. gada 28. decembrī, Jānis Cīrulis

kombinatorika

universālā algebra

abstraktās 
algebras virziens, kas nodarbojas ar vispārējām algebrisko sistēmu un to klašu īpašībām

Atjaunots 2023. gada 7. augustā, Jānis Cīrulis

universālā algebra