Atrasti 12 rezultāti

Ukrainas valsts ģerbonis

kopā ar karogu un himnu ir viens no trim Ukrainas valsts simboliem, kas heraldisko krāsu un simbolu salikumā reprezentē Ukrainas valsti. Ukrainas valsts mazais ģerbonis ir zilā laukā attēlots zelta trijzobis (
ukraiņu тризуб). Ukrainas valsts mazo ģerboni ar dekrētu “Par Ukrainas valsts ģerboni” 19.02.1992. apstiprināja Ukrainas Augstākā rada (Верховна Рада України).

Atjaunots 2023. gada 24. augustā, Armands Vijups

Ukrainas valsts ģerbonis

Ventspils pilsētas ģerbonis

Ventspils valstspilsētas heraldiskais simbols

Atjaunots 2023. gada 14. jūlijā, Armands Vijups

Ventspils pilsētas ģerbonis

heraldika

tradīciju sistēma un zināšanu joma, kas regulē
ģerboņu kā specifisku simbolu sastādīšanu, izveidošanu un lietošanu sabiedrībās, kurās šie simboli tiek izmantoti; vēstures palīgdisciplīna, kas pēta ģerboņus kā vēstures avotus, to izcelšanos, attīstību, piederību, ģerboņu sastādīšanas likumības, ģerboņu veidošanu un izmantošanu

Atjaunots 2023. gada 13. jūlijā, Armands Vijups