Atrasti 88 rezultāti

epitets, trops

trops (mākslinieciskās izteiksmes līdzeklis), spilgts un ekspresīvs apzīmētājs, kas raksturo kādu citu vārdu, uz kuru tas attiecināts. Epitets apzīmējamo padara izteiksmīgāku, pastiprinātāku un emocionāli iespaidīgāku, piemēram, "sudraba mēnestiņš", "zelta saule"

Atjaunots 2023. gada 14. oktobrī, Ieva Fībiga

epitets, trops

salīdzinājums, trops

trops (mākslinieciskās izteiksmes līdzeklis), kura pamatā ir apgalvojums par divu reāliju līdzību, piemēram, "rudzupuķes zilas kā debesis"

Atjaunots 2023. gada 12. martā, Ieva Fībiga

salīdzinājums, trops

metafora, trops

trops (mākslinieciskās izteiksmes līdzeklis), kas veidojas vārda nozīmes pārnesumā, balstītā uz līdzību starp divām savā starpā atšķirīgām lietām vai parādībām

Atjaunots 2023. gada 11. augustā, Ieva Fībiga

metafora, trops

metonīmija, trops

trops (mākslinieciskās izteiksmes līdzeklis), kas veidojas nosaukuma pārnesumā, kas balstīts uz ciešu savstarpēju līdzību starp diviem attiecīgiem jēdzieniem – metonīmija “lasīt Ovīdiju” nozīmē ‘lasīt viņa darbus’

Atjaunots 2023. gada 11. augustā, Ieva Fībiga

metonīmija, trops

hiperbola, trops

trops (mākslinieciskās izteiksmes līdzeklis), kura pamatā ir pārspīlējums iespaida pastiprināšanai

Atjaunots 2024. gada 11. janvārī, Ieva Fībiga

hiperbola, trops

ironija, trops

trops (mākslinieciskās izteiksmes līdzeklis), kas veidojas, pozitīvas nozīmes vārdu izmantojot apgrieztā, pretējā nozīmē, tādējādi radot smalku, slēptu izsmieklu un izzobošanu

Atjaunots 2024. gada 4. janvārī, Ieva Fībiga

ironija, trops

personifikācija, trops

trops (mākslinieciskās izteiksmes līdzeklis), ar kura palīdzību lietām, priekšmetiem, dzīvām būtnēm, dažādām parādībām, arī dabas parādībām, dievībām, abstraktiem jēdzieniem u. tml. tiek piedēvētas cilvēka īpašības, piemēram, ‘saule smaida’, ‘runā radio’

Atjaunots 2023. gada 12. novembrī, Ieva Fībiga

personifikācija, trops

anafora, stilistiska figūra

stilistiska figūra, viena vai vairāku vārdu atkārtojums divu vai vairāku teikumu, rindkopu, dzejas rindu vai frāžu sākumā, izceļot atkārtoto vārdu vai vārdus

Atjaunots 2023. gada 10. novembrī, Ieva Fībiga

anafora, stilistiska figūra

epifora, stilistiska figūra

stilistiska figūra, viena vai vairāku vārdu atkārtojums divu vai vairāku teikumu, rindkopu, dzejas rindu vai frāžu nobeigumā, izceļot atkārtoto vārdu vai vārdus

Atjaunots 2023. gada 6. novembrī, Ieva Fībiga

epifora, stilistiska figūra

alegorija, trops

trops (mākslinieciskās izteiksmes līdzeklis), kuru izmantojot var tēlot vienu parādību ar citu, piemēram, fabulās lapsa attēlo viltīgu cilvēku

Atjaunots 2023. gada 26. oktobrī, Ieva Fībiga

alegorija, trops