617 Madži madži sacelšanās - Nacionālā enciklopēdija