617 studentu korporācija “Ruthenia” - Nacionālā enciklopēdija