617 kultūras pieminekļu aizsardzība Latvijā - Nacionālā enciklopēdija