617 Baltijas jūras Latvijas piekraste un Rīgas līcis - Nacionālā enciklopēdija