617 liberālisms, starptautiskās politikas pētniecībā - Nacionālā enciklopēdija