617 ietekmes uz vidi novērtējums - Nacionālā enciklopēdija