617 Neiejaukšanās komisija, Spānijas pilsoņu karā - Nacionālā enciklopēdija