617 rokoko, tēlotājā mākslā - Nacionālā enciklopēdija