617 neobizantiskais stils, arhitektūrā - Nacionālā enciklopēdija