Atrasti 10 rezultāti

fabula un sižets, krievu formālismā un naratoloģijā

Sengrieķu filozofam
Aristotelim (Ἀριστοτέλης) fabula bija uz konflikta pamata balstīta darbība, savukārt krievu formālistiem tā apzīmēja vienu notikumu vai savstarpēji saistītu notikumu kopumu. Sižets ir fabulas realizācija, notikumus izvietojot noteiktā kompozīcijā.

Atjaunots 2023. gada 26. novembrī, Jānis Ozoliņš

mimēze, naratoloģijā

literatūras un
mākslas kontekstā īstenības atdarināšana jeb tiešs attēlojums

Atjaunots 2023. gada 13. aprīlī, Jānis Ozoliņš