Atrasti 17 rezultāti

vispārīgā valodniecība

valodniecības apakšnozare, kurā, tieši nesaistot ar konkrētām valodām, pēta valodas būtību, struktūru, funkcijas, cilmi un attīstību, tās saikni ar domāšanu, kā arī sakarus ar procesiem sabiedrībā

Atjaunots 2023. gada 9. augustā, Andra Kalnača, Ilze Lokmane

morfonoloģija

valodniecības (starp)nozare, kurā pēta morfēmu skanisko sastāvu, morfēmu pārveidi vārddarināšanas un formveidošanas procesā, morfēmu saduras likumības un suprasegmentālās (prosodiskas) parādības – valodas vienību variēšanos atkarībā no zilbes uzsvara vai intonācijas

Atjaunots 2023. gada 11. augustā, Andra Kalnača

morfēmika

morfoloģijas apakšnozare, kurā pēta
morfēmas – valodas mazākās vienības, kam ir sava nozīme –, to struktūru, funkcijas, saistījumu un izkārtojumu

Atjaunots 2023. gada 10. augustā, Andra Kalnača

lietvārds

vārdšķira, kas izsaka priekšmetiskumu un kam iespējama dzimtes, skaitļa un locījuma kategorija

Atjaunots 2023. gada 14. augustā, Andra Kalnača

lietvārds

alomorfs

fonētisks vai strukturāls
morfēmas variants

Atjaunots 2023. gada 11. augustā, Andra Kalnača

īpašības vārds

vārdšķira, kas izsaka priekšmeta pazīmi un kam iespējama dzimtes, skaitļa, locījuma, salīdzinājuma (komparācijas) un noteiktības kategorija

Atjaunots 2023. gada 14. augustā, Andra Kalnača

īpašības vārds

skaitļa vārds

vārdšķira, kas izsaka priekšmetu skaitu ( viens koks, divi koki, trīs koki) vai secību ( pirmais koks, otrais koks, trešais koks utt.)

Atjaunots 2023. gada 14. augustā, Andra Kalnača

skaitļa vārds