617 demogrāfiskā politika Latvijā - Nacionālā enciklopēdija