617 deportācijas PSRS okupētajās un anektētajās teritorijās, 1940.–1941. gads - Nacionālā enciklopēdija