617 Latvijas Universitātes Astrofizikas observatorija - Nacionālā enciklopēdija