617 iedzīvotāju sociālais sastāvs, izglītības līmenis un nodarbinātība Latvijā - Nacionālā enciklopēdija