617 spīdzināšanas aizliegums - Nacionālā enciklopēdija