Atrasti 25 rezultāti

Bizantijas literatūra

literāro darbu kopums, kas 4.–15. gs. sarakstīts
grieķu valodā Bizantijas impērijas teritorijā vai ārpus tās

Atjaunots 2023. gada 22. martā, Brigita Kukjalko

antīkā literatūra

literāro darbu kopums, kas 8. gs. p. m. ē.–6. gs. m. ē. sarakstīts
grieķu valodā un latīņu valodā Vidusjūras baseina zemēs

Atjaunots 2023. gada 19. septembrī, Brigita Kukjalko

antīkā literatūra

sengrieķu literatūra

literāro darbu kopums, kas 8. gs. p. m. ē.–4. gs. m. ē. sarakstīts
grieķu valodā Grieķijas, Mazāzijas, Egejas jūras salu, Sicīlijas un Dienviditālijas teritorijā, Ēģiptes pilsētā Aleksandrijā, kā arī citviet Vidusjūras baseina zemēs un veido nozīmīgu antīkās literatūras daļu

Atjaunots 2023. gada 23. februārī, Brigita Kukjalko

sengrieķu literatūra

sengrieķu dzeja

literāro darbu kopums, kas 8. gs. p. m. ē.–4. gs. m. ē. sarakstīts saistītā
grieķu valodā Grieķijas, Mazāzijas, Egejas jūras salu, Sicīlijas un Dienviditālijas teritorijā, Ēģiptes pilsētā Aleksandrijā, kā arī citviet Vidusjūras baseina zemēs un veido nozīmīgu sengrieķu literatūras daļu

Atjaunots 2024. gada 13. janvārī, Brigita Kukjalko

sengrieķu dzeja

koinē jeb kopīgā grieķu valoda

grieķu valodas paveids

Atjaunots 2023. gada 22. martā, Brigita Kukjalko

koinē jeb kopīgā grieķu valoda

aleksandriešu gramatiķi

Rietumu pasaulē pirmie filologi – literatūras un valodas pētnieki, kas darbojās Senās Ēģiptes pilsētas
Aleksandrijas bibliotēkā (Βιβλιοθήκη τῆς Ἀλεξάνδρειας)

Atjaunots 2023. gada 23. februārī, Brigita Kukjalko

joniešu dialekts

grieķu valodas paveids

Atjaunots 2023. gada 22. martā, Brigita Kukjalko

joniešu dialekts

grieķu diglosija

īpašs divvalodības jeb bilingvisma paveids
grieķu valodā: vienas valodas divu dažādu formu lietojums atšķirīgiem mērķiem

Atjaunots 2023. gada 22. martā, Brigita Kukjalko

atiskais dialekts

grieķu valodas paveids

Atjaunots 2023. gada 22. martā, Brigita Kukjalko

atiskais dialekts