617 Baltijas Brīvības un miera kuģa brauciens - Nacionālā enciklopēdija