617 reālisms, tēlotājā mākslā - Nacionālā enciklopēdija